Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gronden (art. 705 lid 2 Rv)

Art. 705 lid 2 Rv noemt vier gronden waarop een conservatoir beslag kan worden opgeheven:

  1. verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen;
  2. het summierlijk blijken van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht;
  3. het summierlijk blijken van het onnodige van het beslag;
  4. het stellen van voldoende zekerheid.
Gronden imperatief, noch limitatief

De opheffingsgronden zijn niet limitatief: andere opheffingsgronden zijn ook mogelijk.De opheffingsgronden zijn evenmin imperatief: als er één of meerdere opheffingsgronden zijn, hoeft de rechter een conservatoir beslag desondanks niet op te heffen.