Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Herleving conservatoir beslag. Tussentijds verstrekte hypotheken paulianeus?

Herleving van beslag - dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de voorzieningenrechter is opgeheven - als gevolg van vernietiging van vonnis in eerste aanleg door een oordeel in hoger beroep.

In de tussentijd heeft de beslagene aan derden, ten nadele van de beslaglegger, hypotheekrechten verstrekt die in kort geding wegens paulianeus karakter van die rechtshandelingen buiten beschouwing worden gelaten.

De voorzieningenrechter volgt gedaagden niet in hun stelling dat geen rekening moet worden gehouden met de diverse rechten van hypotheek die tussentijds zijn gevestigd, nu de derdeverkrijgers te kwader trouw zijn.

Gerelateerde artikelen