Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voorzieningenrechter onbevoegd. Zaak was door andere rechter al beoordeeld.

De voorzieningenrechter past art. 705 lid 1 Rv strikt toe en verklaart zich onbevoegd.

Het feitencomplex en de juridische aspecten waren al eerder door de voorzieningenrechter in Haarlem beoordeeld, zodat het in deze procedure zou neerkomen op een herbeoordeling van diens beslissing.