Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing beslag ex art. 705 Rv vereist geen spoedeisend belang.

Feiten

Eiseressen vorderen de opheffing van een conservatoir beslag op rijplaten. Eiseressen menen dat de beslaglegging ondeugdelijk is en de handhaving daarvan vexatoir.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat niet hoeft te zijn gebleken van spoedeisend belang van eiseressen. Art. 705 Rv biedt een eigen rechtsgang ten behoeve van de opheffing van beslagen in de vorm van een kort geding ten overstaan van de voorzieningenrechter. Een spoedeisend belang is geen voorwaarde voor toegang tot deze rechtsgang.

Het belang van gedaagde bij handhaving van het beslag is niet aannemelijk, terwijl eiseressen voldoende aannemelijk hebben gemaakt zij in het kader van haar bedrijfsvoering belang hebben bij opheffing van het beslag en teruggave van de rijplaten, omdat zij die rijplaten nodig heeft bij haar dagelijkse werkzaamheden. Het belang van eiseressen weegt dan ook zwaarder dan het belang van gedaagde.

Nu art. 705 lid 1 Rv de voorzieningenrechter daartoe bevoegd verklaart, heft de voorzieningenrechter, teneinde executiegeschillen te voorkomen, het beslag zelf op.