Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing conservatoir beslag. Belangenafweging.

In HR 30-06-2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1559 (Bijl/Van Baalen) werd reeds geoordeeld dat een belangenafweging dient plaats te vinden, indien opheffing van een conservatoir beslag wordt gevorderd op de grond dat de vordering tot verzekering waarvan beslag was gelegd in eerste aanleg is afgewezen, hoewel tegen dit vonnis beroep is ingesteld.

Dat er een oordeel in eerste aanleg ligt, weegt mee, maar is niet zonder meer beslissend.