Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing van een conservatoir beslag kan bij twijfel over deugdelijkheid vordering. Beoordelingsvrijheid rechter.

Ingevolge het bepaalde in art. 705 Rv kan de voorzieningenrechter het beslag onder meer opheffen indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt.

De rechter heeft bij de hantering van dit criterium de nodige vrijheid. Enerzijds zijn deze gronden niet limitatief en mag ook een belangenafweging als grond voor (niet-) opheffen worden gebruikt, anderzijds is het niet zo dat het beslag moet worden opgeheven als summierlijk de ondeugdelijkheid van de vordering van de beslaglegger is aangetoond.

De in eerste aanleg door de voorzieningenrechter geformuleerde overweging dat bij twijfel omtrent de deugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht het beslag niet wordt opgeheven, is in zijn algemeenheid niet juist.