Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing conservatoir beslag. Degene die opheffing vraagt, moet ondeugdelijkheid vordering aannemelijk te maken.

Het ligt in de eerste plaats op de weg van degene die opheffing vordert om aannemelijk te maken dat de vordering van de beslaglegger ondeugdelijk is.

De rechter dient te oordelen mede aan de hand van een afweging van de wederzijdse belangen. De voorzieningenrechter heft het gelegde (derden)beslag op, onder de opschortende voorwaarde dat een bankgarantie wordt gesteld.