Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing beslag. Belangenafweging ook bij afwijzing vordering in twee instanties.

Ook bij een vordering die eerder in twee instanties is afgewezen en waarover een vordering tot herroeping ex art. 382 Rv aanhangig is, geldt, dat bij de gevraagde opheffing van een beslag, naast een beoordeling van de wederzijdse belangen, moet worden beoordeeld in hoeverre summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering tot herroeping gebleken is.

Het te herroepen arrest dient daarbij te worden meegewogen, maar is niet zonder meer beslissend.

Nu de deugdelijkheid van de vordering tot herroeping voldoende is gebleken, wordt het beslag niet opgeheven.