Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Degene die opheffing van een conservatoir beslag vordert moet ondeugdelijkheid vordering beslaglegger aannemelijk maken.

Volgens art. 705 lid 2 Rv dient een beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt.

Dit brengt mee dat het op de weg ligt van degene die de opheffing vordert, voldoende aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is.

Onvoldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het beroep op de vernietiging van de overeenkomst door zijn echtgenote zal honoreren.

De door Runica op onroerende zaken gelegde conservatoire beslagen worden niet opgeheven.