Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag op onroerende zaak wordt niet opgeheven. Er bestaat kans dat een aanzienlijke waarde in de zaak vrijkomt.

Het conservatoir beslag op een onroerende zaak wordt niet opgeheven omdat vooralsnog het beslag niet zinloos is.

De genoemde waarderingen en koopprijzen, de vordering van de bank en het bedrag waartegen de bank de hypotheek wil laten doorhalen, liggen zo dicht bij elkaar, dat het geenszins uitgesloten moet worden geacht dat door enige gebeurtenis - zoals een betaling aan de bank - er een aanzienlijke waarde in de zaak vrij komt. Dat rechtvaardigt reeds het beslag.