Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering tot teruggave bankgarantie toegewezen, nu de vorderingen voorshands summierlijk ondeugdelijk zijn.

Eiser heeft aan gedaagde een bankgarantie verstrekt om een beslag te doen opheffen. Nu de vorderingen die aan het beslag ten grondslag zijn gelegd voorshands summierlijk ondeugdelijk zijn, staan de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg dat gedaagde de bankgarantie nog kan inroepen en heeft zij er derhalve geen belang bij deze nog langer onder zich te houden.

Er is onbetwist gesteld dat eiser bij het stellen van de bankgarantie zich het recht heeft voorbehouden de teruggave van de bankgarantie te allen tijde in kort geding te kunnen vorderen, zodat het (spoedeisend) belang bij de vordering daarmee is gegeven.

Bovendien is aannemelijk dat aan de garantstelling kosten zijn verbonden, zodat eiser er belang bij heeft aan deze situatie zo spoedig mogelijk een einde te maken. De vordering tot teruggave van de bankgarantie zal derhalve worden toegewezen.