Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bankgarantie die pas uitgewonnen kan worden na een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, biedt voldoende zekerheid.

Een door een Nederlandse bank gegeven gebruikelijke bankgarantie levert niet onvoldoende zekerheid op wegens het enkele feit dat betaling kan plaatsvinden zodra er een toewijzend, maar nog niet in kracht van gewijsde gegaan, vonnis is.