Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Zekerheidstelling ex art. 705 lid 2 Rv vormt bevoegdheid, geen verplichting.

Tegenover de bevoegdheid van de schuldeiser conservatoir beslag te leggen volgens art. 700 Rv e.v. heeft de schuldenaar de bevoegdheid opheffing van de gelegde beslagen te eisen in ruil voor de verschaffing van voldoende zekerheid voor de betaling van de vordering (art. 705 lid 2 Rv).

Die bevoegdheid van de schuldenaar is geen plicht van hem. De schuldenaar heeft de keuze om het beslag tegen zich te dulden, dan wel dit tegen verschaffen van zekerheid te doen opheffen.

Met dit systeem is niet verenigbaar dat de schuldenaar ook tot het stellen van (aanvullende) zekerheid door middel van een bankgarantie in ruil voor opheffing van beslag kan worden gedwongen.