Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing conservatoir beslag. Zekerheid kwalitatief voldoende?

Volgens art. 705 lid 2 Rv dient het voor een geldvordering gelegd conservatoir beslag te worden opgeheven, indien voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld.

Voor de vraag of de zekerheid kwalitatief voldoende is, kan aansluiting worden gezocht bij de maatstaf van art. 6:51 lid 2 BW. Ingevolge dit artikel moet de aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de vordering en eventuele rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

De eerste hypotheekhouder geeft in dit geval alleen toestemming voor het vestigen van een tweede of derde hypotheek onder de voorwaarde dat het recht van parate executie alleen kan worden uitgeoefend na toestemming van de eerste hypotheekhouder.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aangeboden zekerheid onvoldoende is.