Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Afwijzing vordering tot afgifte van bankgarantie na opheffing conservatoir beslag.

De beslagene stelt een bankgarantie, waarop de beslaglegger de beslagen opheft. Vervolgens vordert de beslagene in kort geding afgifte van de bankgarantie met de stelling dat de vorderingen van de beslaglegger ondeugdelijk zijn.

Voorzieningenrechter

Een vordering als de onderhavige, strekkende tot teruggave, althans wijziging van de bankgarantie, kan - voor zover hier van belang - alleen worden toegewezen:

  1. indien de bankgarantie is gesteld onder het voorbehoud dat de instandhouding van de bankgarantie afhankelijk is van een rechterlijk oordeel over een in te dienen vordering tot teruggave of wijziging van de bankgarantie;
  2. indien aan de voorwaarde waaronder tot betaling onder de bankgarantie zal worden overgegaan, niet meer kan worden voldaan;
  3. indien sprake is van (nieuwe) feiten of omstandigheden op basis waarvan (ongewijzigde) instandhouding van de bankgarantie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Van de drie omstandigheden is niet gebleken. De vordering tot afgifte wordt afgewezen.