Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op brandstofvoorraad van een vliegtuig gelegd beslag onrechtmatig.

Het op een brandstofvoorraad van een vliegtuig gelegde beslag is voorshands onrechtmatig, nu op voorhand vaststaat dat de beslagene aan de beslaglegger een bedrag van ruimschoots de executiewaarde van de beslagen brandstof heeft voldaan.

Behoudens bijzondere omstandigheden mag een beslag niet louter als pressiemiddel worden gebruikt.