Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzoek tot conservatoir derdenbeslag onder een bank. Rechtbank relatief onbevoegd.

Feiten

Verzoekster verzoekt de voorzieningenrechter van de toenmalige rechtbank Alkmaar om beslag te mogen leggen op onroerende zaken en onder een derde. Ingevolge art. 700 lid 1 Rv is bevoegd om daarover te oordelen de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel (bij bijvoorbeeld een derdenbeslag) binnen welk rechtsgebied de schuldenaar of degene onder wie het beslag moet worden gelegd, woonplaats heeft. 

De vier in beslag te nemen onroerende zaken bevinden zich in Dordrecht en Utrecht, dus buiten het arrondissement Alkmaar. 

Verzoekster wenst derdenbeslag te leggen onder ABN Amro Bank N.V., volgens het verzoekschrift gevestigd te Hoofddorp. Ook dat levert geen bevoegdheid van de voorzieningenrechter op. Verzoekster woont zelf buiten het arrondissement, namelijk in Nieuw-Vennep. De schuldenaar is gevestigd en houdt kantoor in Amsterdam.

Stelling verzoekster

Verzoekster heeft met betrekking tot de bevoegdheid aangevoerd dat ABN Amro Bank N.V. nevenvestigingen in Alkmaar heeft en dat op grond daarvan de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om over alle onderdelen van het verzoek kennis te nemen.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van verzoekster. Het enkele feit dat een vennootschap een filiaal houdt in een arrondissement kan geen bevoegdheid creëren. Indien dat anders zou zijn, zou art. 700 lid 1 Rv een loze bepaling worden ten aanzien van de relatieve bevoegdheid als het gaat om een beslag onder een bankinstelling op vorderingen die een schuldenaar op die bankinstelling heeft. Van algemene bekendheid is immers dat de grotere bankinstellingen in Nederland filialen in alle arrondissementen hebben. Als de redenering van verzoekster zou worden gevolgd, zouden bij dergelijke conservatoire derdenbeslagen alle voorzieningenrechters in Nederland bevoegd zijn om te beslissen op verzoekschriften daartoe.

Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar zich niet bevoegd om op het verzoek te beslissen.