Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wat onder een onroerende zaak wordt verstaan, volgt uit art. 3:3 lid 1 BW: onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Andere zaken zijn roerende zaken.

Specifieke vragen

Ten aanzien van een beslag op een onroerende zaak doen zich specifieke vragen voor, zoals:

Verwante goederen

Bepaalde goederen zijn nauw verwant aan een onroerende zaak of worden voor het beslag- en executierecht daaraan gelijk gesteld: