Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Belanghebbend is diegene die stelt rechthebbende te zijn.

Art. 552a lid 1 Sv bepaalt dat een belanghebbende gerechtigd is tot het indienen van een klaagschrift als bedoeld in deze bepaling.

Voor het antwoord op de vraag of een klager als belanghebbende in de zin van art. 552a Sv kan gelden en dientengevolge in het beklag kan worden ontvangen, is niet beslissend of hij als rechthebbende op het inbeslaggenomen goed kan worden aangemerkt, maar of hij heeft gesteld enig recht op dat goed te kunnen doen gelden (vgl. HR 06-01-2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8586).

De klaagster heeft blijkens haar klaagschrift gesteld dat zij als erfgenaam van betrokkene en voorts als eigenaar van een aantal van de onder betrokkene inbeslaggenomen goederen, recht heeft op teruggave van het inbeslaggenomene. Zij is dus belanghebbende.

Gerelateerde artikelen