Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Niet gebleken van onderzoek naar juridische grondslag. Ontoereikende motivering.

Gelet op de stukken van het geding en in het licht van hetgeen is aangevoerd door de partijen kon de rechtbank niet volstaan met de enkele vaststelling dat het beslag in het kader van art. 94a Sv is gelegd, maar had zij ervan blijk moeten geven onderzoek te hebben gedaan naar de juridische grondslag van het beslag en haar oordeel dienaangaande nader dienen te motiveren. Het oordeel van de rechtbank dat sprake is van conservatoir beslag ex art. 94a Sv is, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, nu de rechtbank er geen blijk van heeft gegeven bij haar oordeel te hebben betrokken dat en waarom geen sprake is van een art. 94 Sv-beslag. De beslissing van de rechtbank is dus ontoereikend gemotiveerd.

Gerelateerde artikelen