Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Overweging rechtbank niet toereikend.

Als uitvoerig wordt aangevoerd dat en waarom de doorzoeking en het daarop volgend beslag ex art. 94 Sv niet rechtmatig waren, kan de rechtbank niet volstaan met de enkele vaststelling dat op basis van de thans beschikbare gegevens er onvoldoende aanleiding bestaat te oordelen dat er onrechtmatigheden kleven aan het gelegde beslag.

Gerelateerde artikelen