Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen toetsing van de rechtmatigheid van een beslag als het voorwerp niet onder de klager in beslag is genomen.

Wanneer een derde, onder wie het beslag niet is gelegd, ex art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend strekkende tot teruggave, behoort een toetsing van de rechtmatigheid van de inbeslagneming niet tot de taak van de rechter. Deze dient in zo’n geval slechts te beoordelen of de klager een geldige aanspraak heeft op het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp

Gerelateerde artikelen