Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag ex art. 1019b Rv. Art. 444a Rv vindt geen toepassing.

Art. 1019b Rv maakt het mogelijk om bewijsbeslag te leggen wegens inbreuken op het auteursrecht.

Dit betreft hier het kopiëren van elektronische informatie die aanwezig is op pc’s, laptops en andere gegevensdragers in ruimtes in gebruik bij de vermeende inbreukmaker en deze kopieën in bewaring te geven aan de deurwaarder.

Het verstrekken van de overige gevraagde gegevens, waaronder gegevens van klanten van de internetprovider van de vermeende inbreukmaker, kan alleen worden afgedwongen via een procedure op tegenspraak, waarin deze derden hun belangen, met name de eerbiediging van het privé-leven, en de bescherming van persoonsgegeven, aan de orde kunnen stellen en verdedigen.

Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat bewijsmateriaal verloren zal gaan als de uitspraak van een procedure op tegenspraak tegen deze derden moet worden afgewacht.

Art. 444a Rv is in 1932 ingevoerd en verplicht een derde die een ruimte aan de beslagene in gebruik heeft gegeven waarvan redelijkerwijs wordt vermoed dat zich daar in beslag te nemen zaken bevinden, tot medewerking aan de beslaglegging. Aanleiding voor de invoering van de bepaling was de wens om in ieder geval te bewerkstelligen dat de verhuurder van een safeloket gehouden is mee te werken aan het openen van een safeloket als er een redelijk vermoeden bestaat dat zich in het safeloket in beslag te nemen zaken bevinden. Er bestaat geen aanleiding om art. 444a Rv ook toe te passen op elektronische bestanden die zijn opgeslagen op een server van een derde.