Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie van een toekomstige vordering mogelijk mits de vordering dan al bestaat.

Bij cessie geldt als uitgangspunt dat overdracht van een vordering slechts mogelijk is wanneer de betreffende vordering ten tijde van de overdracht al bestaat.

Als bestaand kan ook de vordering worden aangemerkt, die weliswaar na de cessie is ontstaan, maar haar onmiddellijke grondslag vindt in een rechtsverhouding, waarin hij, die de vordering overdraagt, dan reeds tot de schuldenaar staat.