Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een verzoek tot verlof tot het leggen van conservatoir beslag op handelsvoorraad past terughoudendheid.

In geval van een verzoek om verlof voor beslag op de handelsvoorraad, past bijzondere terughoudendheid in verband met de verstrekkende gevolgen voor de beslagdebiteur.

Niettemin kunnen er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk verzoek moet worden toegestaan en - in verband met de door de verzoeker aannemelijk gemaakte vrees voor verduistering - ook zonder dat de beslagdebiteur vooraf is gehoord.

In een zodanig geval zal de beslagdebiteur weliswaar zo nodig op zeer korte termijn een voorziening tot opheffing van het beslag kunnen verkrijgen, maar in de korte periode gedurende welke het beslag ligt, kan reeds aanzienlijke schade ontstaan. Met het oog op deze mogelijke schade is het aangewezen dat in bedoeld geval aan het verlof tot het leggen van het beslag de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden.

Gerelateerde artikelen