Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gelet op het ingrijpende karakter dat een beslag op bedrijfsvoorraden kan hebben en op het feit dat van de vordering tweederde deel al betaald is, mocht de voorzieningenrechter het verlof beperken tot een beslag te leggen op de voorraden afkomstig van de beslaglegger zelf.

Ingevolge art. 3:276 BW kan de schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen, tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt. Danilo Jordan kan zich derhalve in beginsel verhalen op de voorraden die van Scanimex zijn.

Anderzijds brengt de aard het verlofstelsel mee dat de voorzieningenrechter beperkingen kan stellen aan het verlof. Van de voorzieningenrechter wordt immers een summier onderzoek verlangd en de vaststelling van het maximumbedrag waarvoor verlof kan wordt verleend (art. 700 lid 2 Rv).

Gelet op het ingrijpende karakter dat beslaglegging (in het algemeen) op voorraden voor de bedrijfsvoering kan hebben en de stellingen verwoord in het verzoekschrift - dat er met name op is toegespitst dat van de oorspronkelijke vordering tweederde deel al betaald is en dat het vermoeden bestaat dat de door Danilo Jordan geleverde voorraden nog aanwezig zijn - kon de voorzieningenrechter het verlof beperken tot een beslag te leggen op de voorraden afkomstig van Danilo Jordan.

Van enige noodzaak om beslag te leggen op andere voorraden, blijkt niet.

Gerelateerde artikelen