Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag wordt executoriaal voor toegewezen deel vordering en blijft conservatoir voor het afgewezen deel.

Appellante heeft met het bestreden vonnis slechts voor een gedeelte van de vordering tot zekerheid waarvoor zij conservatoir beslag had gelegd een (voor tenuitvoerlegging vatbare) executoriale titel verkregen. Het conservatoir beslag is ook slechts in zoverre overgegaan in een executoriaal beslag (art. 704 lid 1 Rv).

In beginsel is het conservatoir beslag derhalve blijven rusten voor zover het was gelegd tot zekerheid van dat deel van de vordering dat bij het bestreden vonnis is afgewezen.

Ingevolge art. 704 lid 2 Rv vervalt het conservatoir beslag eerst wanneer de eis in de hoofdzaak wordt afgewezen en deze afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan.