Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wordt de eis in de hoofdzaak afgewezen, en is deze afwijzing in kracht van gewijsde gegaan, dan vervalt daardoor tevens van rechtswege het beslag (art. 704 lid 2 Rv, eerste zin). Het betreft dus een vervaltermijn.

Hetzelfde geldt, wanneer voor de tenuitvoerlegging van de beslissing in de hoofdzaak een rechterlijk bevelschrift of verlof nodig is, en de beslissing waarbij dit door de rechter is geweigerd in kracht van gewijsde is gegaan (art. 704 lid 2 Rv, tweede zin).

  • Hof Den Bosch 06-11-2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BG3584 (Verval beslag)
    Appellante heeft voor een gedeelte van de vordering een executoriale titel gekregen. Het conservatoir beslag is voor dat gedeelte overgegaan in een executoriaal beslag (art. 704 lid 1 Rv). Het conservatoir beslag is blijven rusten voor het niet toegewezen gedeelte van de vordering. Volgens art. 704 lid 2 Rv vervalt het conservatoir beslag immers pas wanneer de eis in de hoofdzaak wordt afgewezen en deze afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan.