Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdebeslagene niet schadeplichtig bij niet tijdige betaling na verklaring en de geëxecuteerde failleert.

Als een geëxecuteerde failleert op een moment nadat de wettelijke betalingsverplichting van de derde beslagene door het afgeven van de verklaring is ontstaan, moet de derdebeslagene aan de executant vervangende schadevergoeding betalen, indien de derdebeslagene door het eerst uitstellen van een betaling waarna vervolgens niet meer kan worden betaald door het faillissement van de geëxecuteerde een eigen voordeel geniet en de derde beslagene dit eigen voordeel niet zou hebben gehad als voor het faillissement zou zijn betaald.

In dit geval zijn er geen concrete feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan aannemelijk is dat gedaagde met het niet terstond na de afgifte van de verklaring betalen van het bedrag aan eiser dat zij onder zich had een eigen voordeel heeft behaald. Eiser heeft evenmin concrete feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan aannemelijk is dat de gedaagde willens en wetens met het niet terstond aan eiser betalen van het bedrag dat zij onder zich had heeft beoogd eiser te benadelen. Daarnaast heeft gedaagde niet onredelijk lang met het betaalbaar stellen van het bedrag gewacht.

Onder deze omstandigheden is gedaagde niet gehouden de door eiser gestelde schade te vergoeden.

Gerelateerde artikelen