Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schuldsaneringsregeling doet executoriaal beslag en daarmee de verklaringsplicht ex art. 476a Rv vervallen.

De kern van het geschil betreft de vraag of door het feit dat de schuldsaneringsregeling van de WSNP op een schuldenaar van toepassing is verklaard, de verplichting van Hokam tot het afleggen van de verklaring derdenbeslag als bedoeld in art. 476a Rv, is komen te vervallen.

In dat geval is Hokam immers niet in verzuim met het afleggen van een verklaring en dus ook niet uit hoofde van art. 477a Rv aansprakelijk voor het bedrag waarvoor beslag is gelegd. 

Vaststaat dat op 3 oktober 2007 de schuldsaneringsregeling van de WSNP van toepassing is verklaard op de schuldenaar en dat daardoor op dat moment het executoriaal derdenbeslag dat door Fce Bank onder Hokam was gelegd, is komen te vervallen (artikel 301 lid 3 Faillissementswet Oud).

Daarmee is vanaf dat moment eveneens de verplichting tot het doen van de verklaring door Hokam komen te vervallen, nog voordat Hokam in verzuim is geraakt. 

Gerelateerde artikelen