Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Criteria Tripels/Masson gelden ook bij conservatoir beslag.

De Hoge Raad heeft in HR 20-09-1991, NJ 1992, 552 (Tripels/Masson) criteria gegeven voor het door een schuldenaar moeten geven van inlichtingen over zijn inkomens- en vermogenspositie op basis van art. 475g Rv.

Die criteria gelden ook bij conservatoir beslag.