Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Leegstaand diplomatiek pand niet vatbaar voor beslag en uitwinning.

Feiten

X heeft krachtens een vonnis een vordering op de Democratische Republiek Congo en legt beslag op het leegstaande pand van het land in Den Haag.

Voorzieningenrechter en hof

De voorzieningenrechter vindt dat de executie niet onrechtmatig is, het hof wel.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat, naar de thans in Nederland als ongeschreven volkenrecht aanvaarde regels, de immuniteit van executie niet absoluut is. Staatseigendommen met een publieke bestemming zijn echter in elk geval niet vatbaar voor gedwongen executie (vgl. HR 11-07-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1387 (Azeta/JCR en Staat). Of staatseigendommen daadwerkelijk worden gebruikt voor publieke doeleinden doet is niet relevant.

Het voorgaande vindt steun in de op 2 december 2004 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen, maar nog niet in werking getreden, Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property (hierna: VN-Verdrag). Het VN-Verdrag behelst een codificatie van het internationale gewoonterecht met betrekking tot de immuniteit van jurisdictie en de immuniteit van executie en de aan een en ander gestelde grenzen.

Het hof heeft vastgesteld dat de Congo tot medio 2009 het pand in gebruik had als diplomatieke vestiging, en dat zij nadien aan de Staat heeft doen weten het pand voor diplomatieke doeleinden, dus in de uitoefening van haar overheidstaak, te willen gebruiken.

Eiser heeft niet aangetoond dat Congo het pand voor andere dan diplomatieke doeleinden (zoals commerciƫle verhuur) is gaan gebruiken of dat van plan is of is geweest. Daaraan heeft het hof terecht de gevolgtrekking verbonden dat het pand zijn publieke bestemming niet heeft verloren en dat het mitsdien niet vatbaar is voor beslag en uitwinning.