Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tot kennisneming van geschillen over de toepassing door het openbaar ministerie van zijn bevoegdheden uit hoofde van art. 94d Sv is de burgerlijke rechter bevoegd.