Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De rol van de burgerlijke rechter in het strafproces is beperkt tot een aantal onderwerpen. Een voorbeeld van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter staat in art. 552c Sv: het kennis nemen van geschillen over de toepassing door het openbaar ministerie van zijn bevoegdheden uit hoofde van art. 94d Sv [strafvorderlijke actio pauliana].