Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Is op de zaak reeds beslag gelegd, dan kan de deurwaarder haar met handhaving van het beslag niettemin onder zich nemen, mits de pandhouder tevens overeenkomstig art. 461a Rv de executie van de beslaglegger overneemt (art. 496 lid 3 Rv, eerste zin).

Hij betekent de in de derde zin van het vorige lid bedoelde stukken onverwijld mede aan de deurwaarder die het beslag heeft gelegd (art. 496 lid 3 Rv, tweede zin).