Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Samenloop

Art. 736 Rv regelt kwesties van samenloop bij een conservatoir beslag tot afgifte of levering.

Rechter (art. 736 lid 1 Rv)

Bij samenloop van een beslag tot afgifte of levering met een ander beslag, al of niet van dezelfde aard, kan een partij volgens art. 736 lid 1 Rv zich tot de rechter wenden, al naar de aard van het andere beslag op grond van art. 438 Rv of op grond van art. 705 Rv.

Beslag tot verhaal en tot afgifte of levering (art. 736 lid 2 Rv)

Wordt op een goed zowel een conservatoir beslag tot afgifte of levering gelegd, als tot verhaal van een geldvordering, dan geldt het beslag tot afgifte of levering zo nodig ook als een conservatoir beslag tot verhaal van de vordering tot vervangende schadevergoeding wegens uitblijven van afgifte of levering (vgl. art. 736 lid 2 Rv).

Aanwijzing andere goederen (art. 736 lid 3 Rv)

Een beslag tot verhaal van een vordering tot vervangende schadevergoeding wegens het uitblijven van afgifte of levering kan niet tegen de legger van een beslag tot verkrijging van afgifte of levering van dezelfde zaak of hetzelfde goed worden ingeroepen, als deze andere goederen van de beslagene aanwijst die voor de vordering voldoende verhaal bieden (vgl. art. 736 lid 3 Rv).

Samenloop bij executoriaal beslag tot afgifte (art. 497 Rv)

De tekst van art. 736 Rv is bijna gelijk aan die van art. 497 Rv (samenloop bij executoriaal beslag tot afgifte).