Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hypothecaire executie is de executie van een registergoed door een hypotheekhouder

Wanneer een schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris te doen verkopen (art. 3:268 lid 1 BW).

Een hypothecaire executie geschiedt met inachtneming van de daarvoor in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven formaliteiten (art. 3:268 lid 4 BW).

Een ander begrip voor hypothecaire executie is hypothecaire verkoop.