Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag

Het conservatoir beslag op vermogensrechten is voor een deel geregeld in de artt. 714 t/m 717 Rv:

Bijzondere wetgeving

In bijzondere wetgeving zijn ook bepalingen met betrekking tot het conservatoir beslag te vinden.