Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Betekening

Art. 4:116 Awb bepaalt dat een dwangbevel een executoriale titel oplevert, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer kan worden gelegd. Dit betekent onder andere dat het dwangbevel aan de schuldenaar moet worden betekend.

Kosten

De schuldenaar draagt de kosten van betekening en tenuitvoerlegging van het dwangbevel (art. 4:120 lid 1 Awb). De gerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van de op grond van art. 434a Rv vastgestelde tarieven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen tarieven (art. 4:120 lid 2 Awb). De kosten zijn ook verschuldigd als het dwangbevel door betaling van verschuldigde bedragen niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd (art. 4:120 lid 3 Awb).