Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een beslag op een teboekgestesteld schip moet binnen acht dagen na inschrijving in de openbare registers aan de eigenaar of boekhouder van het schip worden betekend art. 565 lid 3 Rv.

Art. 513a Rv (doorhaling inschrijving beslag op een onroerende zaak) is van overeenkomstige toepassing (art. 566 lid 4 Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 728a lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een schip.