Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Mededeling verpanding

Als op een stil verpande vordering, waarvan nog geen mededeling aan de schuldenaar is gedaan, derdenbeslag wordt gelegd, dan kan de derdebeslagene niet meer bevrijdend betalen aan de pandgever. De derdebeslagene moet het door hem verschuldigde op de voet van art. 477 lid 1 Rv aan de deurwaarder afdragen.

Verdeling opbrengst
  • HR 23-04-1999, NJ 2000, 30 (NBC/Sisal)
    Ook in het geval waarin de openbaar pandhouder niet zelf executeert, komt hem het recht toe zijn rechten te doen gelden bij de verdeling van de opbrengst van de executie en uit die opbrengst naar zijn rang te worden voldaan. Daarbij geldt niet de eis dat de pandhouder tevoren beslag onder de derde op de aan hem verpande vordering heeft gelegd. De pandhouder is derhalve bevoegd om in het in art. 481 lid 1 Rv bedoelde geval als 'meest gerede partij' de benoeming van een rechtercommissaris te verzoeken, te wiens overstaan de verdeling zal plaatsvinden.