Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een openbaar pandrecht op een vordering op naam is een pandrecht dat op dezelfde wijze gevestigd wordt als de cessie van een vordering. Dit houdt in: het opmaken en ondertekenen van een akte van cessie en met mededeling aan degene tegen wie het betreffende recht ingeroepen wordt (de debiteur) (art. 3:236 lid 2 jo. 3:98 jo. 3:94 BW). 

Stil pandrecht

Tegenover een openbaar pandrecht staat een stil pandrecht, dat wordt gevestigd op de wijze van art. 239 lid 1 Rv.