Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Baten (art. 455 lid 1 Rv)

Onder een verhaalsbeslag op een roerende zaak vallen nog niet verantwoorde en afgedragen baten die door die zaak zijn voortgebracht. Deze moeten aan de deurwaarder worden verantwoord en op zijn verzoek worden afgedragen tenzij rechten van derden op die baten bestaan (art. 455 lid 1 Rv).

Vordering (art. 455 lid 2 Rv)

Als de bate een vordering op een derde is, dan valt die vordering niet onder het beslag totdat het beslag aan de derde wordt betekend. Art. 475c Rv (inkomsten met beslagvrije voet), art. 476 Rv (schorsing executie) en art. 478 Rv (cumulatief derdenbeslag) zijn van overeenkomstige toepassing (art. 455 lid 2 Rv).