Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Eigen beslag - oftewel een beslag onder de schuldeiser zelf - is een beslag dat een schuldeiser ten laste van zijn schuldenaar onder zichzelf kan leggen op de volgende in art. 479h Rv bedoelde goederen: 

  • vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, en
  • de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.
Bepalingen derdenbeslag van toepassing

Eigenbeslag is geen derdenbeslag, maar lijkt er wel veel op. De schakelbepaling van art. 479i lid 2 Rv verklaart daarnaast een groot aantal bepalingen van het executoriaal derdenbeslag op het executoriaal eigenbeslag van toepassing:

Conservatoir en executoriaal beslag

Er bestaat zowel een conservatoir als een executoriaal eigenbeslag.