Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als er meer schuldeisers op hetzelfde schip beslag hebben gelegd (cumulatief beslag), zal de executie plaatsvinden op vervolging van degene die het oudste executoriale beslag heeft gelegd (art. 569 lid 1 Rv).

Overneming executie (art. 569 lid 2 Rv)

De voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verkoop zal plaats vinden, kan op verzoek van een schuldeiser die later beslag heeft gelegd, bepalen dat deze de executie zal overnemen, indien de executant de executie niet met redelijke spoed voortzet (art. 569 lid 2 Rv). 

Rechtsmiddelenverbod (art. 569 lid 3 Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een beschikking volgens art. 569 lid 2 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 569 lid 3 Rv).

Aanzegging overneming (art. 569 lid 4 Rv)

Bij toepassing van art. 569 lid 2 Rv wordt de overneming bij exploot aangezegd aan de in art. 565 lid 3 en 4 Rv aangewezen personen (art. 569 lid  4 Rv).