Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hypotheekhouder separatist (art. 57 lid 1 Fw)

De hypotheekhouder is separatist: hij kan, net zoals een pandhouder, zijn recht uitoefenen alsof er geen faillissement is (art. 57 lid 1 Fw). De curator kan de hypotheekhouder hiervoor een redelijke termijn stellen. Verkoopt de hypotheekhouder het onderpand niet binnen de termijn, dan kan de curator het bezwaarde goed opeisen en met toepassing van de artt. 101 of 176 Fw verkopen, onverminderd het recht van de hypotheekhouder op de opbrengst. De rechter-commissaris is bevoegd de termijn op verzoek van de hypotheekhouder een of meer malen te verlengen (art. 58 lid 1 Fw).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.