Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar met het doel de rechten van alle schuldeisers op dat vermogen te behartigen. De bepalingen over het faillissement staan in de artt. 1-213kk van de Faillissementswet (Fw).

Verschillen met beslag

Het faillissement verschilt in de volgende opzichten van beslag:

  • het faillissement betreft het gehele vermogen van de schuldenaar. Het beslag geldt een specifiek deel van dat vermogen;
  • het faillissement dient om de belangen van alle schuldeisers te behartigen. Het beslag dient de belangen van een specifieke schuldeiser;
  • het faillissement omvat ook hetgeen de schuldenaar gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw), het beslag omvat in de regel alleen de beslagen goederen op het moment van beslag.
Schuldeiser met voorrecht

Een schuldeiser, ook een schuldeiser met een bevoorrechtigde vordering, moet zijn vordering bij de curator indienen en meedelen in de faillissementskosten.

Beslag op boedelrekening

Beslag op een boedelrekening is mogelijk, maar de executant heeft onvoldoende belang.