Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriaal beslag op boedelrekening is mogelijk, maar executant heeft onvoldoende belang.

Executoriale beslaglegging op de boedelrekening van een curator is op zichzelf mogelijk, maar niet in geval van een ’negatieve boedel’. Alsdan moet de boedelcrediteur wachten met uitwinning totdat de verdeling van het boedelactief is bepaald.

Een individuele boedelschuldeiser kan door beslaglegging de aan de curator opgedragen taken, ter bescherming van alle schuldeisers, niet frustreren. Bovendien is de gestelde voorrang niet evident.

De executant heetft daarom geen (voldoende) in redelijkheid te respecteren belang heeft bij verdere executie, zodat het beslag moet worden opgeheven.

Gerelateerde artikelen