Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Algemeen

Volgens art. 95 lid 1 Sv is hij die de verdachte aanhoudt of staande houdt, bevoegd om voorwerpen die door de verdachte worden mee gevoerd, in beslag te nemen.

  • Een burger kan dus, net zoals een opsporingsambtenaar, bij aanhouding voorwerpen in beslag nemen. Er moet dan wel sprake zijn van ontdekking op heterdaad.
Opsporingsambtenaar

Art. 96 lid 1 Sv kent een ruime beslagbevoegdheid voor de opsporingsambtenaar: bij ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of bij verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv is hij bevoegd de daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.

Bevriezing

Art. 96 lid 2 Sv regelt de bevriezingsbevoegdheid van de opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar is bevoegd om, in afwachting van de komst van de rechter of ambtenaar die bevoegd is ter inbeslagneming de plaats te doorzoeken, maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om wegmaking, onbruikbaarmaking, onklaarmaking of beschadiging van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen te voorkomen. Deze maatregelen kunnen de vrijheid van personen die zich ter plaatse bevinden beperken.

Gerelateerde artikelen