Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een pandrecht op roerende zaken wordt gevestigd door de zaken in de macht van de pandhouder of een door partijen aangewezen derde te brengen (art. 3:236 lid 1 BW). Dit betreft het vuistpandrecht.

Een pandrecht op roerende zaken kan ook worden gevestigd bij authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte, zonder dat de zaak in de macht van de pandhouder of van een derde wordt gebracht (art. 3:237 lid 1 BW). Dit betreft het bezitloos pandrecht..